LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Termiska ventiler & backventiler

LK 820 ThermoVar®

LK 820 ThermoVar®

LK 820 ThermoVar® är en 3-vägs termisk laddningsventil för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Ventilen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan, vilket höjer anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas, vilket ökar pannans livslängd.

LK 821 ThermoVar®

LK 821 ThermoVar®

LK 821 ThermoVar® är en 3-vägs termisk växelventil avsedd för temperaturstyrd ändring av flödesriktningen i värmesystem. Ventilen styrs av medietemperaturen. Med en LK 821 ThermoVar® installerad i exempelvis en solvärmeanläggning uppnås en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken.

LK 822 ThermoBac

LK 822 ThermoBac

LK 822 ThermoBac är en 3-vägs backventil med lågt öppningstryck och hög flödeskapacitet. Den är särskilt lämplig för värmesystem med ackumulatortank. Backventilen förhindrar återcirkulation från ackumulatortank till panna efter avslutad eldning.

LK 823 ThermoVar®

LK 823 ThermoVar®

LK 823 ThermoVar® är en 3-vägs termisk laddningsventil för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Ventilen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan, vilket höjer anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas, vilket ökar pannans livslängd.

LK 823 ThermoVar® R

LK 823 ThermoVar® R

LK 823 ThermoVar® R är en 3-vägs termisk laddningsventil för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Ventilen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan, vilket höjer anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas, vilket ökar pannans livslängd.

LK Isolering

LK Isolering

LK Armaturs isolering har utvecklats för att ge ThermoVar® termiska ventiler, ThermoBac backventiler, ThermoMix® shuntventiler och MultiZone 3V/Solar/Polar växelventiler ett effektivt skydd mot energiförluster.

Visar 6 / 6