LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Öppettider

Kontoret

1 september - 30 april
Måndag - Torsdag
8:00 - 16:45

Fredag
8:00 - 15:00

1 maj - 31 augusti
Måndag - Torsdag
8:00 - 16:15

Fredag
8:00 - 15:00

Produktion & lager

Måndag - Torsdag
07:00 – 12:00
12:30 – 16:00

Fredag
07:00 – 12:00
12:30 – 14:30

 

Vi har stängt följande dagar

2023

6 - 7  April
10 April
Maj
18 - 19 Maj
5 - 6  Juni
22 - 23 Juni
25 - 31 December

2024

1 Januari
28 - 29 Mars
   
   
   

 

 

   
   
   
   
   
   
   

Sommaren 2023

Observera att vi kommer ha begränsad administrativ bemanning under sommaren, och vår produktion kommer att vara stängd under semesterperioden 17 juli - 4 augusti.