LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK 810 ThermoMat 2.0

LK 810 ThermoMat 2.0

LK 810 ThermoMat 2.0 är ett laddningspaket för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulator­system. Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal temperatur­skiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens verknings­grad. Tjärbildning och kondens motverkas vilket ökar pannans livslängd.

LK 811 ThermoMat 2.0 W

LK 811 ThermoMat 2.0 W

LK 811 ThermoMat 2.0 W är ett laddningspaket för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas vilket ökar pannans livslängd.

LK 815 ThermoKit T Eco

LK 815 ThermoKit T Eco

LK 815 ThermoKit T Eco är en laddningsgrupp för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Laddningsgruppen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas vilket ökar pannans livslängd.

LK 816 ThermoKit E Eco

LK 816 ThermoKit E Eco

LK 816 ThermoKit E Eco är en laddningsgrupp för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Laddningsgruppen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan vilket höjer ­anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas ­vilket ökar pannans livslängd.

Visar 4 / 4