LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Kvalitet

Vårt mål är att tillhandahålla högkvalitativa, tekniskt avancerade produkter. Vi fokuserar på ständiga förbättringar av produkter och metoder.
Noggrant materialval genom hela produktionskedjan och interna tester säkerställer vår kvalitetsstandard. Vårt ledningssystem följer ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 för utveckling, tillverkning och distribution av ventiler, elektroniska värmeregleringar och prefabricerade system.

Ladda ner våra certifikat

Kvalitets märkningar