LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Vatten

För den enklare, smartare vardagen

En komplett underleverantör

Vi är en komplett leverantör av kundanpassade produkter och lösningar och vi producerar miljontals ventiler årligen. Vi har avancerade rörhanterings- och bockningsanläggningar för både rostfria och kopparrör och våra tillbehör kommer från ledande leverantörer i Europa. Vårt omfattande produktsortiment består av 4 produktområden; Ventiler, Elektronisk värmereglering, Prefabricering och Tillbehör.

Vi fokuserar på kunder som ser energibesparing och miljömedvetenhet som en självklarhet. Risken för energibrist, de stadigt stigande energipriserna och problemet med global uppvärmning har skapat ett stort behov av kostnads- och energieffektiva uppvärmningssystem där förnybara energikällor kan utnyttjas. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är deras höga krav på kvalitet, anpassning och leveranssäkerhet.

 

Made in Sweden

LK Armatur är ett svenskt familjeägt företag med säte i Helsingborg. Konstruktion, tillverkning och administration finns samlat under ett tak, vilket bidrar till snabb, effektiv service och gedigen kvalitet. Genom att ständigt ligga i framkant och möta marknadens krav är LK Armatur en ledande aktör inom VVS-branschen. 

"Det som gör ett företag framgångsrikt är människorna"

Maskiner och teknik i all ära men det som gör ett företag framgångsrikt är människorna. Kompetens och kunnande kan beskriva det som ligger bakom framgången. Utbildning och utveckling är en naturlig del av kulturen på LK Armatur.

Blandade ventiler

Utveckling & design

Vår konstruktionsavdelning arbetar med att kontinuerligt förbättra våra befintliga produkter och ständigt utveckla nya. Utöver vårt breda standardsortiment kan vi erbjuda skräddarsydda, kundunika lösningar.

Conduct text och hand

Uppförandekod

Dokumentet Supplier Code of Conduct är våra minimikrav och ställer förväntningar på oss själva och våra leverantörer när det gäller grundläggande mänskliga rättigheter, rättvis och respektfull behandling av personalen, affärsetik och påverkan på miljön. Leverantörer ska säkerställa att deras leverantörer, entreprenörer och agenter följer denna kod, samt bedömer sina egna prestationer mot koden.

En komplett leverantör

LK Armatur är en globalt aktiv producent med en ledande position inom VVS på den europeiska marknaden. Ständig utveckling av våra produkter, tillsammans med internationell marknadserfarenhet, gör oss till din partner för ventiler och individuella systemlösningar. Vårt breda produktsortiment är uppdelat i fyra produktområden.

Närbild LK 551 HydroMix blandningsventil

Ventiler

LK Armaturs huvudsakliga verksamhet bygger på egen tillverkning av ventiler. Kraven är höga för att möta våra uppdragsgivares och kunders högt ställda förväntningar.

Elektronisk shuntautomatik LK SmartComfort

Elektronisk värmereglering

Risken för en framtida energibrist, den snabba energipris-utvecklingen och problemet med den globala uppvärmningen har skapat ett stort behov av väl fungerande värmesystem som hjälper oss att spara energi och utnyttja förnyelsebara energikällor.

Lödning av rör i produktion

Prefabricering

Inom prefabricering arbetar vi såväl med bearbetning av rör som med montering av komponenter till kompletta enheter. Prefabricering kan vara allt från att bocka rör till att konstruera och tillverka avancerade kundanpassade VVS-lösningar. Vi bearbetar rörmaterial i stål, rostfritt stål och koppar.

Tillbehör till våra produkter

Reservdelar och tillbehör

För att vara en komplett leverantör och bättre uppfylla våra kunders behov förmedlar vi tillbehör från ledande tillverkare i Europa.

 

LK Gruppen

LK är en familjeägd handels- och produktionskoncern som verkar globalt inom VVS-området. Koncernen har idag cirka 400 anställda och är marknadsledande i Sverige och har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA. LK består av tre affärsenheter; Vatten- och värmesystem, Hydronic Solutions och PEX Pipe Extrusion

LK personal

LK Gruppen

LK är en familjeägd handels- och produktionskoncern som verkar globalt inom VVS-området. Koncernen har idag cirka 480 anställda och är marknadsledande i Sverige och har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.

LK Systems CubicSecure

LK Systems

LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.

LK Pex rör

LK Pex

LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet. Med varje framsteg vi gör strävar vi efter att förenkla din vardag, idag och imorgon.