LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Vatten

För den enklare, smartare vardagen

Om oss

LK Armatur är en globalt aktiv producent med en ledande position inom VVS på den europeiska marknaden. Ständig utveckling av våra produkter, tillsammans med internationell marknadserfarenhet, gör oss till din partner för ventiler och individuella systemlösningar.

LK Armatur mixed products

En komplett underleverantör

Vi är en komplett leverantör av kundanpassade produkter och lösningar och vi producerar miljontals ventiler årligen. Vi har avancerade rörhanterings- och bockningsanläggningar för både rostfria och kopparrör och våra tillbehör kommer från ledande leverantörer i Europa. Vårt omfattande produktsortiment består av 4 produktområden; Ventiler, Elektronisk värmereglering, Prefabricering och Tillbehör.

Vi fokuserar på kunder som ser energibesparing och miljömedvetenhet som en självklarhet. Risken för energibrist, de stadigt stigande energipriserna och problemet med global uppvärmning har skapat ett stort behov av kostnads- och energieffektiva uppvärmningssystem där förnybara energikällor kan utnyttjas. Den gemensamma nämnaren för våra kunder är deras höga krav på kvalitet, anpassning och leveranssäkerhet.

Gå till våra 4 produktområden
Swedens flag

Made in Sweden

LK Armatur är ett svenskt familjeägt företag med säte i Helsingborg. Konstruktion, tillverkning och administration finns samlat under ett tak, vilket bidrar till snabb, effektiv service och gedigen kvalitet. Genom att ständigt ligga i framkant och möta marknadens krav är LK Armatur en ledande aktör inom VVS-branschen.

Vi är inte bara en leverantör, utan en pålitlig partner som värderar kvalitet, innovation och hållbarhet.

Maskiner och teknik i all ära men det som gör ett företag framgångsrikt är människorna. Kompetens och kunnande kan beskriva det som ligger bakom framgången. Utbildning och utveckling är en naturlig del av kulturen på LK Armatur.

LK Armatur kontoret i Helsingborg

Utveckling & design

Vår konstruktionsavdelning arbetar med att kontinuerligt förbättra våra befintliga produkter och ständigt utveckla nya. Utöver vårt breda standardsortiment kan vi erbjuda skräddarsydda, kundunika lösningar.

Uppförandekod

Uppförandekod

Dokumentet Supplier Code of Conduct är våra minimikrav och ställer förväntningar på oss själva och våra leverantörer när det gäller grundläggande mänskliga rättigheter, rättvis och respektfull behandling av personalen, affärsetik och påverkan på miljön. Leverantörer ska säkerställa att deras leverantörer, entreprenörer och agenter följer denna kod, samt bedömer sina egna prestationer mot koden.

Läs vår uppförandekod