LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Shuntventiler

LK 525 MultiZone 3R

LK 525 MultiZone 3R

LK 525 MultiZone 3R är en 3-vägs shuntventil som kan användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem.

LK 830 ThermoMix® B

LK 830 ThermoMix® B

LK 830 ThermoMix® B 4-vägs bivalent shuntventil är avsedd för värmesystem med två energikällor som är serie- eller parallellkopplade eller för ackumulatorsystem där energi tas från två nivåer.

LK 831 ThermoMix® B

LK 831 ThermoMix® B

LK 831 ThermoMix® B 4-vägs bivalent shuntventil är avsedd för värme­system med två energikällor som är serie- eller parallellkopplade eller för ackumulatorsystem där energi tas från två nivåer.

LK 840 ThermoMix®

LK 840 ThermoMix®

LK 840 ThermoMix® är en 3-vägs shuntventil som kan användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem.

LK 840 ThermoMix® 2.0

LK 840 ThermoMix® 2.0

LK 840 ThermoMix® 2.0 är en 3-vägs shuntventil som kan användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem.

LK 840 ThermoMix® C

LK 840 ThermoMix® C

LK 840 Thermomix C är en motoriserad 3-vägs shuntventil som kan användas som blandningsventil eller som en fördelningsventil i värmesystem.

LK 841 ThermoMix®

LK 841 ThermoMix®

LK 841 ThermoMix® 4-vägs shuntventil är avsedd för värmesystem där en hög returtemperatur krävs för att förhindra korrosion och därmed förlänga värmekällans livslängd.

LK 841 ThermoMix® 2.0

LK 841 ThermoMix® 2.0

LK 841 ThermoMix® 2.0 är avsedd för värmesystem där en hög returtemperatur krävs för att förhindra korrosion och därmed förlänga värmekällans livslängd.

LK 842 ThermoMix® P

LK 842 ThermoMix® P

LK 842 ThermoMix® P är en 4-vägs shuntventil för montering direkt på värmepannor.

LK 843 ThermoMix®

LK 843 ThermoMix®

LK 843 ThermoMix® är en 3-vägs shuntventil som kan användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem.

LK 850 ThermoMix® H

LK 850 ThermoMix® H

LK 850 ThermoMix® H är en 3-vägs shuntventil för värmesystem med inbyggd, reglerbar bypassledning. Bypassen kan regleras för ett flöde upp till 50% av ventilens totala flöde.

LK 851 ThermoMix® H

LK 851 ThermoMix® H

LK 851 ThermoMix® H 4-vägs shuntventil är avsedd för värmesystem där en hög returtemperatur krävs för att förhindra korrosion och därmed förlänga värmekällans livslängd.

LK Isolering

LK Isolering

LK Armaturs isolering har utvecklats för att ge ThermoVar® termiska ventiler, ThermoBac backventiler, ThermoMix® shuntventiler och MultiZone 3V/Solar/Polar växelventiler ett effektivt skydd mot energiförluster.

Visar 13 / 13