LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

26 juni, 2023

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion

Dags att presentera det sista av de 4 globala mål vi valt att fokusera på som en del av vårt hållbarhetsarbete.

12.2  Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt
nyttjande av naturresurser.


12.5 
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder
för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.


12.6
  Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag,
att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

  • Hållbarhet