LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

30 mars, 2023

Hållbarhetsrapport 2022

I årets hållbarhetsrapport från LK kan du läsa om vilka fyra mål vi har identifierat, där vi redan idag gör skillnad och som vi vill fokusera på framåt.

I vår hållbarhetsrapport ger vi en heltäckande bild av vårt hållbarhetsarbete, våra mål och vägen dit. Vi vill att rapporten ska öka kunskapen om och inspirera till fler hållbara initiativ, såväl internt som externt. Vi har tagit vårt hållbarhetsarbete ett steg längre i år, och har tittat på Agenda 2030 där världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. LK stödjer Agenda 2030 och har identifierat fyra mål där vi redan idag gör skillnad och som vi vill fokusera på framåt. 

  • Hållbarhet