LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

15 maj, 2023

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Vi här på LK stödjer Agenda 2030 och dess globala mål. Av de 17 globala målen har vi identifierat 4 mål där vi redan gör skillnad idag och kommer att fortsätta fokusera på i framtiden.

 

Global goal 6

6.1  Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert
och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

6.4  Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla
sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med

sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal

människor som lider av vattenbrist.

  • Hållbarhet