LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK 514 MultiSafe

LK 514 MultiSafe

  • O-ringsanslutning anpassad för LK ventilsortiment
  • Från 1,5 till 10 Bar
  • Skyddar dig och ditt hus

LK 514 MultiSafe är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-, återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion. Ventilen får ej användas för ånga. Utlo...

LK 514 MultiSafe

Artiklar

LK 514 Utvändig gänga / Klämringskoppling

LK 514 Utvändig gänga / Klämringskoppling 9 artiklar

Artikel Dim. Öppningstryck Avblåsningskapacitet Vikt (kg) Artikellista
090109 G ½" x 15 mm 0,15 MPa 31 l/min.* 0,1
090108 G ½" x 15 mm 0,2 MPa 35 l/min.* 0,1
090110 G ½" x 15 mm 0,25 MPa 50 l/min.* 0,1
090111 G ½" x 15 mm 0,3 MPa 81 l/min.* 0,1
090112 G ½" x 15 mm 0,4 MPa 96 l/min.* 0,1
090113 G ½" x 15 mm 0,6 MPa 118 l/min.* 0,1
090114 G ½" x 15 mm 0,7 MPa 104 l/min.* 0,1
090115 G ½" x 15 mm 0,9 MPa 122 l/min.* 0,1
090116 G ½" x 15 mm 1,0 MPa 148 l/min.* 0,1

090109

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,15 MPa
Avblåsningskapacitet 31 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090108

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,2 MPa
Avblåsningskapacitet 35 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090110

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,25 MPa
Avblåsningskapacitet 50 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090111

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,3 MPa
Avblåsningskapacitet 81 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090112

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,4 MPa
Avblåsningskapacitet 96 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090113

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,6 MPa
Avblåsningskapacitet 118 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090114

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,7 MPa
Avblåsningskapacitet 104 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090115

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 0,9 MPa
Avblåsningskapacitet 122 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

090116

Dim. G ½" x 15 mm
Öppningstryck 1,0 MPa
Avblåsningskapacitet 148 l/min.*
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

LK 514 MultiSafe är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-, återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion. Ventilen får ej användas för ånga. Utloppsledningen är utrustad med klämringskoppling för enkel montering av spillrör.

Säkerhetsventilen monteras stående eller i horisontellt läge, det vill säga med ventilratten riktad uppåt eller rakt åt sidan. Vid horisontellt montage ska utloppet positioneras så att vattensäck inte kan bildas.
Utvändig gänga G ½” är utformad för LK Armaturs system med O-ringstätning där ventilen skruvas för hand till stopp och därefter med lämpligt verktyg ytterligare 0,5-1,5 varv till rätt position. Vid montage mot annan komponent tätas gängan på sedvanligt sätt.

Säkerhetsventilen kräver inget underhåll men öppningsfunktionen kontrolleras enligt följande 2 - 3 gånger per år:

Vrid plastratten motsols för hand ca. ¼ varv tills ett svagt ”knäpp” hörs. Låt vattnet spola igenom en kort stund och vrid ytterligare ca. ¼ varv tills ett kraftigare ”knäpp” hörs och ventilen stänger.

Öppningsfunktionen i två steg gör det möjligt att utnyttja säkerhetsventilens utloppsledning vid avtappning av exempelvis en varmvattenberedare.

Det är normalt att säkerhetsventilen öppnar och släpper ut lite vatten då systemets avsäkringstryck uppnås på grund av vattnets ökande volym under uppvärmningen.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Min. -15°C/Max. 90 °C
(120 °C kortvarigt)
Gängstandard: G - utvändig gänga
Material, ventilhus: Avzinkningshärdig mässing EN 12165 CW625N
Material, tätningar: EPDM
Typgodkännande: CE

Frågor & svar

Säkerhetsventilen läcker, varför?

Om det kommer vatten ur spillledningen så är det helt ok. När vattnet värms upp expanderar det och den ökade volymen måste ta vägen någonstans, detta ger då ett dropp.

Kan man använda LK´s säkerhetsventiler med ånga?

Ingen av LK´s säkerhetsvetiler är avsedd att användas med ånga.