LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Säkerhetsventil MSV

Säkerhetsventil MSV

Säkerhetsventil MSV är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-, återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion.

Säkerhetsventil MSV

Artiklar

MSV - Invändig gänga - Tappvatten

MSV - Invändig gänga - Tappvatten 5 artiklar

Artikelnr. Dim. Öppningstryck Avblåsningskapacitet Vikt (kg) Artikellista
055175 G ½" inv. 0,4 MPa 119,8 kW 0,1
055176 G ½" inv. 0,6 MPa 166,8 kW 0,1
055177 G ½" inv. 0,7 MPa 191,2 kW 0,1
055178 G ½" inv. 0,8 MPa 212,7 kW 0,1
055179 G ½" inv. 0,9 MPa 225,7 kW 0,1

055175

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,4 MPa
Avblåsningskapacitet 119,8 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055176

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,6 MPa
Avblåsningskapacitet 166,8 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055177

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,7 MPa
Avblåsningskapacitet 191,2 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055178

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,8 MPa
Avblåsningskapacitet 212,7 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055179

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,9 MPa
Avblåsningskapacitet 225,7 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista
MSV - Invändig gänga - Värme

MSV - Invändig gänga - Värme 7 artiklar

Artikelnr. Dim. Öppningstryck Avblåsningskapacitet Vikt (kg) Artikellista
055169 G ½" inv. 0,1 MPa 47,5 kW 0,1
055170 G ½" inv. 0,15 MPa 0,8 kW 0,1
055171 G ½" inv. 0,2 MPa 71,5 kW 0,1
055172 G ½" inv. 0,25 MPa 84,2 kW 0,1
055174 G ½" inv. 0,35 MPa 107,7 kW 0,1
055175 G ½" inv. 0,4 MPa 119,8 kW 0,1
055176 G ½" inv. 0,6 MPa 166,8 kW 0,1

055169

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,1 MPa
Avblåsningskapacitet 47,5 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055170

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,15 MPa
Avblåsningskapacitet 0,8 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055171

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,2 MPa
Avblåsningskapacitet 71,5 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055172

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,25 MPa
Avblåsningskapacitet 84,2 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055174

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,35 MPa
Avblåsningskapacitet 107,7 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055175

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,4 MPa
Avblåsningskapacitet 119,8 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

055176

Dim. G ½" inv.
Öppningstryck 0,6 MPa
Avblåsningskapacitet 166,8 kW
Vikt (kg) 0,1
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

Säkerhetsventil MSV är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-, återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion. Ventilen får ej användas för ånga.

Säkerhetsventilen monteras stående eller i horisontellt läge, dvs med ventilratten riktad uppåt eller rakt åt sidan. Vid horisontellt montage ska utloppet positionernas så att vattensäck inte kan bildas. Anslutningsgängan tätas på sedvanligt sätt. I övrigt enligt gällande nationella föreskrifter.

Säkerhetsventilen kräver inget underhåll men öppningsfunktionen ska kontrolleras 2 – 3 gånger per år.
Vrid plastratten motsols för hand, tills ventilen börjar släppa igenom vatten. Håll kvar och låt vattnet spola igenom en kort stund. Fortsätt därefter att vrida plastratten ytterligare tills ett ”knäpp” hörs och ventilen stänger. Hela denna öppning - stängning sker på ca ¼ varv.
Säkerhetsventilen kan öppna efter en stor avtappning från beredaren. Detta är en normal funktion då beredarens avsäkringstryck kan uppnås p.g.a. vattnets ökande volym under uppvärmningen.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Max. 120 °C
Gängstandard: G - invändig gänga
Material, ventilhus: Mässing EN 12165 CW617N
Material, tätningar: EPDM
Typgodkännande: CE

Dokumentation