LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Påfyllningsmodul 9C CA

Påfyllningsmodul 9C CA

Påfyllningsmodul med dubbla backventiler och tryckstyrd mellanliggande kammare med dränering. Lämplig för tappvatteninstallationer med skyddstäckning t.o.m. vätskekategori 3.

Påfyllningsmodul 9C CA

Artiklar

9C CA - Invändig gänga

9C CA - Invändig gänga 1 artikel

Artikelnr. Dim. Vikt (kg) Artikellista
296697 G ¾" inv 1,2

296697

Dim. G ¾" inv
Vikt (kg) 1,2
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

Påfyllningsmodul med dubbla backventiler och tryckstyrd mellanliggande kammare med dränering. Lämplig för tappvatteninstallationer med skyddstäckning t.o.m. vätskekategori 3.

I standarden benämns enheten påfyllningsmodul som ”skyddsdon”. För att uppfylla standardens krav på funktionskontroll, ska skyddsdon vara monterat som ”skyddsmodul”, dvs vara kompletterat med följande utrustning, räknat i flödesriktningen:
•Avstängningsventil
•Avtappning för kontroll
•Smutsfilter
•Påfyllningsmodul (skyddsdon)
•Avstängningsventil

Vid installation ska standardens installationskrav följas.

Påfyllningsmodulen kräver inget underhåll.
Om inkommande tryck närmar utloppstrycket, stänger backventilerna och den inneslutna vätskan i kammaren dränerar mot atmosfär.
Kontroll av backventilen för inkommande tryck:
Stäng avstängningsventilerna på båda sidorna. Sänk inkommande tryck via avtappningen på avstängningsventilen. Är backventilen tät ska vätskan i kammaren läcka ut via dräneringen.
Kontroll av backventilen för utloppstrycket:
Stäng enbart ventilen för inkommande tryck. Sänk inkommande tryck via avtappningen på avtappningsventilen. Vätskan i kammaren läcker ut via dräneringen. Upphör inte läckaget är backventilen för utloppstrycket inte tät, vilket måste åtgärdas.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Max. 65 °C
Max. arbetstryck: 1,0 MPa
Gängstandard: G - invändig gänga
Övrigt: Skyddsdonstyp CA enligt SS-EN 1717
Material, hus Rödgods

Dokumentation