LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK 815 ThermoKit T Eco

LK 815 ThermoKit T Eco

  • Komplett kit
  • Lågenergipump

LK 815 ThermoKit T Eco är en laddningsgrupp för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Laddningsgruppen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla ...

LK 815 ThermoKit T Eco

Artiklar

LK 815 - Grundfos UPML 25-95 - Invändig gänga

LK 815 - Grundfos UPML 25-95 - Invändig gänga 6 artiklar

Artikel Returtemp. °C Dim. Vikt (kg) Artikellista
181572 45 Rp 1½" 7,1
181573 50 Rp 1½" 7,1
181574 55 Rp 1½" 7,1
181575 60 Rp 1½" 7,1
181576 65 Rp 1½" 7,1
181577 70 Rp 1½" 7,1

181572

Returtemp. °C 45
Dim. Rp 1½"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

181573

Returtemp. °C 50
Dim. Rp 1½"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

181574

Returtemp. °C 55
Dim. Rp 1½"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

181575

Returtemp. °C 60
Dim. Rp 1½"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

181576

Returtemp. °C 65
Dim. Rp 1½"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

181577

Returtemp. °C 70
Dim. Rp 1½"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista
LK 815 - Grundfos UPML 25-95 - Invändig gänga

LK 815 - Grundfos UPML 25-95 - Invändig gänga 6 artiklar

Artikel Returtemp. °C Dim. Vikt (kg) Artikellista
182390 45 G 1¼" 7,1
182391 50 G 1¼" 7,1
182392 55 G 1¼" 7,1
182393 60 G 1¼" 7,1
182394 65 G 1¼" 7,1
182395 70 G 1¼" 7,1

182390

Returtemp. °C 45
Dim. G 1¼"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

182391

Returtemp. °C 50
Dim. G 1¼"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

182392

Returtemp. °C 55
Dim. G 1¼"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

182393

Returtemp. °C 60
Dim. G 1¼"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

182394

Returtemp. °C 65
Dim. G 1¼"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

182395

Returtemp. °C 70
Dim. G 1¼"
Vikt (kg) 7,1
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

LK 815 ThermoKit T Eco är en laddningsgrupp för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Laddningsgruppen är avsedd att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas vilket ökar pannans livslängd.

LK 815 ThermoKit T Eco består av en ­lågenergipump en LK 823 ThermoVar termisk laddnings­ventil med isolering, en backventil, en termo­meter för avläsning av retur­temperaturen samt tre avstängnings­ventiler för att underlätta installation och ­underhåll.

LK 815 ThermoKit T Eco installeras i returledningen mellan biobränslepanna och ackumulatortank. Den skall monteras med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningsgruppen är vändbar och kan enkelt anpassas för montage till höger eller vänster om pannan.

Termometrar finns som tillbehör, art. nr: 181736.

Laddningsgruppen kräver normalt inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas vid en eventuell service.

Teknisk data

Spänning: 230 VAC 50/60 Hz
Effektförbrukning: 12-140 W beroende av pumphastighet
Max. panneffekt: 140 kW vid 20 °C ΔT
Returtemperatur: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C eller 70 °C
Arbetstemperatur: Min. 5 °C/Max. 95 °C
Omgivningstemperatur: Min. 5 °C/Max. 40 °C
Max. arbetstryck: 1,0 MPa (10 bar)
Max. flöde: 5900 l/h
Media 1: Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Gängstandard: Rp - invändig gänga, G - invändig gänga
Cirkulationspumpar: Grundfos UPML 25-95 180
Material, ventilhus: Mässing EN 1982 CB753S
Material, isolering: Expanderad Polypropylen EPP

Applikationer

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika faser:

1. Uppvärmningsfasen
Vatten cirkulerar mellan panna och laddningsgrupp medan pannans temperatur stiger.

2. Laddningsfasen
Den termiska ventilen börjar öppna och tillåter returvatten från ackumulatortanken att blandas med vatten från framledningen innan det går tillbaka till pannan. Returtemperaturen till pannan hålls konstant.

3. Avslutningsfasen
Den termiska insatsen är fullt öppen. Detta resulterar i en optimal överföring av värme från pannan och ackumulatortanken fylls med framledningsvatten.

4. Självcirkulation
När eldningen har upphört och cirkulationspumpen stannat laddas det återstående hetvattnet i pannan till ackumulatortanken så länge den termiska ventilen är öppen. När pannan svalnat stänger den termiska ventilen. Backventilen förhindrar återcirkulation från ackumulatortank till panna.

Tekniska diagram

Panneffekt

Pumpkaraktäristik

Video

LK 815 ThermoKit