LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK 811 ThermoMat 2.0 W
LK 811 ThermoMat 2.0 W
LK 811 ThermoMat 2.0 W

Nyhet

LK 811 ThermoMat 2.0 W

  • Justerbar returtemperatur
  • Elektronisk reglering säkerställer en enkel användning

LK 811 ThermoMat 2.0 W är ett laddningspaket för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla...

LK 811 ThermoMat 2.0 W

Artiklar

Detaljerad information

Beskrivning

LK 811 ThermoMat 2.0 W är ett laddningspaket för sammankoppling av biobränslepannor med ackumulatorsystem. Laddningspaketet är avsett att säkerställa en optimal temperaturskiktning i ackumulatortanken och hålla en hög returtemperatur till pannan vilket höjer anläggningens verkningsgrad. Tjärbildning och kondens motverkas vilket ökar pannans livslängd.

LK 811 ThermoMat 2.0 W är en kompakt enhet med integrerad lågenergipump och en 3-vägs shuntventil som reglerar på två portar. Laddningspaketet består även av tre avstängningsventiler för att underlätta installation och underhåll samt en isolering för att minimera värmeförluster. Tre ­termometrar som gör att laddningsförloppet enkelt kan följas kan beställas som tillbehör. Laddningspaketet finns i två utföranden - med eller utan backventil. Med backventil uppnås de funktioner som beskrivs under punkt 4 av eldningens faser.

LK 811 ThermoMat 2.0 W finns med eller utan elektronisk shuntautomatik. Monteringssatser för shuntautomatik av andra fabrikat finns att beställa - se avsnitt Shuntautomatik - Monteringssatser.

LK 811 ThermoMat 2.0 W installeras i returledningen mellan biobränslepanna och ackumulatortank. Det skall monteras stående med pumpens drivaxel i horisontellt läge. Laddningspaketet är vändbart och kan enkelt anpassas för montage till höger eller vänster om pannan.

Laddningspaketet kräver normalt inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet. Tack vare avstängningsventilerna är alla delar utbytbara utan att systemet behöver tömmas vid en eventuell service.

För mer information var vänlig kontakta vår säljavdelning.

Teknisk data

Spänning: 230 VAC 50 Hz
Effektförbrukning: 10-75 W, beroende av pumphastighet
Max. panneffekt: 65 kW vid 20 °C ΔT
Returtemperatur: 5-99 °C med LK 100 SmartComfort CT
Arbetstemperatur: Min. 5 °C/Max. 95 °C
Omgivningstemperatur: Min. 5 °C/Max. 60 °C
Max. arbetstryck: 0,6 MPa (6 bar)
Media 1: Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Gängstandard: Rp - invändig gänga
Cirkulationspumpar: Wilo Para /6 SC FS14, Wilo Para /8 SC FS14
Material, ventilhus: Mässing EN 1982 CB753S
Material, isolering: Expanderad Polypropylen EPP

Applikationer

Laddningsgruppens funktion under eldningens olika faser:
1. Uppvärmningsfasen

Vatten cirkulerar mellan panna och laddningspaket medan pannans temperatur stiger.

2. Laddningsfasen

Reglerautomatiken börjar öppna shuntventilen vid vald ­temperatur och tillåter returvatten från ackumulator­tanken att blandas med vatten från framledningen innan det går tillbaka till pannan. Returtemperaturen till pannan hålls konstant.

3. Avslutningsfasen

Shuntventilen är fullt öppen mot ackumulatortanken. Detta ­resulterar i en optimal över­föring av värme från pannan och ackumulator­tanken fylls med framledningsvatten. När pannan svalnat förhindrar reglerautomatiken LK 100 SmartComfort CT åter­cirkulation från ackumulator­tank till panna.

4. Självcirkulation med backventil

Självcirkulation uppnås så snart eldningen upphört och cirkulationspumpen har stannat. Det återstående hetvattnet laddas till ackumulatortanken. Vid ett eventuellt strömbortfall eller pumphaveri öppnar backventilen automatiskt för att tillåta självcirkulation. Backventilen hindrar också återcirkulation från ackumulatortank till panna.

Med backventil

Utan backventil

Tekniska diagram

Panneffekt, Wilo Para*/6 SC FS14

Panneffekt - Wilo Para */8 SC FS14

Pumpkaraktäristik, Wilo PARA */6 SC FS14

Pumpkaraktäristik, Wilo PARA */8 SC FS14

Tillbehör & reservdelar

Artikelnr. Artikel Position
187347 Wilo Para */8 SC FS14 1
187960 Wilo Para */6 SC FS14 1
095443 Kabel Wilo Para 200 mm + Kontaktdon 2
095220 Kontaktdon 3
187110 Rep. sats 811 4
187066 Tätningssats 811/840/841, DN 15-20 5
013025 Packning EPDM 1½” - Ø44 x Ø27 x 2 mm 6
187021 Backventil 810 / 811 7
187022 Propp 810 / 811 8
187018 Avstängningsventil Rp 1¼" 9
187019 Avstängningsventil 28 mm 10
187017 Avstängningsventil Rp 1" 11
187351 EPP Isolering, 811 12
058126 Termometer 120 °C 13