LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK 545-22 AquaMix

LK 545-22 AquaMix

LK 545 är en blandningsventil för tappvatten avsedd för anslutning mot varmvattenberedare, tillsammans med ventilrör LK 508.

LK 545-22 AquaMix

Artiklar

LK 545 - Klämringskoppling / slätände ø22 mm

LK 545 - Klämringskoppling / slätände ø22 mm 1 artikel

Artikel Dim. Vikt (kg) Artikellista
090195 22 mm 0,3

090195

Dim. 22 mm
Vikt (kg) 0,3
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

LK 545 är en blandningsventil för tappvatten avsedd för anslutning mot varmvattenberedare, tillsammans med ventilrör LK 508.

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.
• KV = inkommande kallvatten
• VV = inkommande hetvatten
• BV = utgående varmvatten

Blandningsventilen har klämringskoppling för ­montage mot koppar- eller stålrör. Vid montage mot utvändig gänga används adapter LK 373 - se under tillbehör. KV-anslutning slätände ø22 mm.
Monteringen av klämringskopplingen ­underlättas om smörj­medel sätts på gänga och fas. Dra åt för hand så långt som möjligt och därefter med fast ­nyckel. ­Åtdragning antal varv med nyckel samt ­övriga tekniska data v.g. se ­separat datablad för Klämringskopplingar. Mjuka rör ­förses med stödhylsa.

Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Med ventilratten inställs önskad varmvattentemperatur inom reglerområdet 38°C till 65°C. Maxtemperaturen kan kalibreras enligt följande:
Öka maxtemperaturen:
Vrid ratten motsols till (+). Lossa skruven och för ut ratten åt sidan. Vrid sedan ratten i ”luften” medsols mot (-). För tillbaka ratten och känn efter att den griper i kuggarna. Justering kan ske i små steg och ¼ varv motsvarar ca 7°C. Fäst skruven och vrid sedan ratten till max (+). Max kalibrering för att öka temperaturen är ½ varv.

Minska maxtemperaturen:
Gör proceduren omvänt. Vrid ratten medsols till (-) och den lösgjorda ratten motsols mot (+).

Reduzierung der Maximaltemperatur:
Die Prozedur in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Handrad im Uhrzeigersinn auf (-) drehen und das abgenommene Rad gegen den Uhrzeigersinn in Richtung (+) drehen.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Min. 5 °C/Max. 90 °C
Blandingstemperatur: Min. 38 °C/Max. 65 °C
Max. arbetstryck: 1,0 MPa (10 bar)
Material, ventilhus: Avzinkningshärdig mässing EN 12165 CW625N

Tekniska diagram

Tryckfallsdiagram

Tillbehör & reservdelar

Artikelnr. Artikel Position
1898055 LK 373 Adapter 22 x G ¾" 1
4920723 LK 683 Reservdelssats, blandningsventil 2