LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK 750 Avluftningsventil

LK 750 Avluftningsventil

Avluftningsventil för värmesystem.

LK 750 Avluftningsventil

Artiklar

LK 750 - Utvändig gänga

LK 750 - Utvändig gänga 3 artiklar

Artikel Dim. Vikt (kg) Artikellista
484 21 88 ⅛" 0,02
484 21 89 ¼" 0,03
484 21 90 ⅜" 0,04

484 21 88

Dim. ⅛"
Vikt (kg) 0,02
Artikellista

484 21 89

Dim. ¼"
Vikt (kg) 0,03
Artikellista

484 21 90

Dim. ⅜"
Vikt (kg) 0,04
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

Avluftningsventil för värmesystem.

Avluftare monteras i anläggningens högpunkter. Monteras på samlingsrör, radiatorer osv. Gängan tätas på sedvanligt sätt.
OBS! För att undvika risk för läckage - säkerställ att spårskruven är åtdragen så att den ligger an mot svällskivorna. Vid idrifttagning är det normalt att avluftaren läcker några droppar vatten.

Avluftaren ska kontrolleras regelbundet. Avluftning sker när luft i systemet får avluftarens svällskivor att torka. Luft strömmar då ut och ventilen stänger när svällskivorna åter får kontakt med vätska. Vid behov kan avluftaren rengöras. Den integrerade nålventilen stänger mot värmesystemet när den övre delen av avluftaren skruvas av. Under skruven på den övre delen av avluftaren finns svällskivorna. Kontrollera att dessa är rena. Rengör vid behov i ljummet vatten. När överdelen skruvas tillbaka ska den skruvas helt till botten dvs. så långt att bara lufthålen är synliga i skarven.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Max. 115°C
Max. arbetstryck: 0,7 MPa
Media 1: Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Övrigt: Material, ventil Förkromad mässing MS58