LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Expansionskärl ERE

Expansionskärl ERE

Expansionskärl för värme, återvinnings- och kylsystem.

Expansionskärl ERE

Artiklar

ERE

ERE 6 artiklar

Tillverkningsnormer: Expansionskärl tillverkat i enlighet med europeiska direktivet PED 97/23 samt svenska Tryckkärlsdirektivet AFS 1999:4.

Artikel Dim. A mm B mm Vikt (kg) Måttskiss Artikellista
552 33 08 6 liter 245 245 2,4
552 33 09 8 liter 275 245 2,7
552 33 10 10 liter 325 245
552 33 11 12 liter 320 285 3,7
552 33 12 18 liter 385 285 4,2
552 33 14 24 liter 420 325 7,9

552 33 08

Dim. 6 liter
A mm 245
B mm 245
Vikt (kg) 2,4
Måttskiss
Artikellista

552 33 09

Dim. 8 liter
A mm 275
B mm 245
Vikt (kg) 2,7
Måttskiss
Artikellista

552 33 10

Dim. 10 liter
A mm 325
B mm 245
Vikt (kg)
Måttskiss
Artikellista

552 33 11

Dim. 12 liter
A mm 320
B mm 285
Vikt (kg) 3,7
Måttskiss
Artikellista

552 33 12

Dim. 18 liter
A mm 385
B mm 285
Vikt (kg) 4,2
Måttskiss
Artikellista

552 33 14

Dim. 24 liter
A mm 420
B mm 325
Vikt (kg) 7,9
Måttskiss
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

Expansionskärl för värme, återvinnings- och kylsystem.

Montaget av expansionskärl skall vara utfört enligt anvisningar i VVA 93. Expansionskärlet kontrolleras visuellt före installation. Vid installation mot anläggning ska kärlets förtryck justeras så att det motsvarar det statiska tryck som råder vid kärlets anslutningspunkt. Justeringen utförs utan påverkan av systemtryck (trycklöst på systemsidan).

Expansionskärlet kräver inget underhåll. Luftventilen ska vara försedd med skyddshuv.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Min. –10 °C / Max. 70 °C
Högsta momentana temperatur: 110 °C
Max. arbetstryck: 3,0 bar
Media 1: Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Övrigt: Material, kärl Slutet tryckexpansionskärl i stål
Material, invändigt membran SBR-gummi
Kärlens förtryck 0,5 bar. Andra förtryck på begäran

Frågor & svar

Jag vill byta ut mitt 12 liters RP expansionskärl, vilket ska jag välja?

Sitter anslutning på ditt expansionskärl på långsidan, så ska du välja expansionskärl art nr: 064010.
Sitter anslutning på ditt expansionskärl på kortsidan, så ska du välja expansionskärl art nr: 5523321.
Är du osäker så kontakta gärna vår kundsupport på kundsupport@lkarmatur.se
Vill du ringa oss så hittar du telefonnummer till vår kundsupport på hemsidan under "Support/Service".