LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK SmartComfort
LK SmartComfort
LK SmartComfort

LK SmartComfort

  • Enkla inställningar med tryckknappar
  • Rumsenhet finns trådbunden eller trådlös
  • Samma ställdon för LK SmartComfort 110, 120 och 130 gör det enkelt att anpassa efter behov

LK SmartComfort är en elektronisk shuntautomatik som har automatiskt riktningsval för anpassning till shuntventilens öppningsriktning. LED-lampor visar om shuntmotorn öppnar eller stänger ventilen. Önskad temp...

LK SmartComfort

Artiklar

LK 100 SmartComfort CT

LK 100 SmartComfort CT 3 artiklar

Artikel Utförande Vikt (kg) Artikellista
181242 LK 100 SmartComfort CT - EU 0,5
181248 LK 100 SmartComfort CT - UK 0,5
181249 LK 100 SmartComfort CT - US 0,5

181242

Utförande LK 100 SmartComfort CT - EU
Vikt (kg) 0,5
Artikellista

181248

Utförande LK 100 SmartComfort CT - UK
Vikt (kg) 0,5
Artikellista

181249

Utförande LK 100 SmartComfort CT - US
Vikt (kg) 0,5
Artikellista
LK 110 SmartComfort

LK 110 SmartComfort 3 artiklar

Artikel Utförande Vikt (kg) Artikellista
181243 LK 110 SmartComfort - EU 0,7
181250 LK 110 SmartComfort - UK 0,7
181251 LK 110 SmartComfort - US 0,7

181243

Utförande LK 110 SmartComfort - EU
Vikt (kg) 0,7
Artikellista

181250

Utförande LK 110 SmartComfort - UK
Vikt (kg) 0,7
Artikellista

181251

Utförande LK 110 SmartComfort - US
Vikt (kg) 0,7
Artikellista
LK 120 SmartComfort

LK 120 SmartComfort 5 artiklar

Artikel Utförande Vikt (kg) Artikellista
181244 LK 120 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 0,8
181245 LK 120 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,7
181252 LK 120 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 0,8
181254 LK 120 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,7
181253 LK 120 SmartComfort - US, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 0,8

181244

Utförande LK 120 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel
Vikt (kg) 0,8
Artikellista

181245

Utförande LK 120 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare
Vikt (kg) 0,7
Artikellista

181252

Utförande LK 120 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel
Vikt (kg) 0,8
Artikellista

181254

Utförande LK 120 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare
Vikt (kg) 0,7
Artikellista

181253

Utförande LK 120 SmartComfort - US, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel
Vikt (kg) 0,8
Artikellista
LK 130 SmartComfort

LK 130 SmartComfort 5 artiklar

Artikel Utförande Vikt (kg) Artikellista
181246 LK 130 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 1,0
181247 LK 130 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,9
181256 LK 130 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 1,0
181258 LK 130 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare 0,9
181257 LK 130 SmartComfort - US, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel 1,0

181246

Utförande LK 130 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel
Vikt (kg) 1,0
Artikellista

181247

Utförande LK 130 SmartComfort - EU, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare
Vikt (kg) 0,9
Artikellista

181256

Utförande LK 130 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel
Vikt (kg) 1,0
Artikellista

181258

Utförande LK 130 SmartComfort - UK, med rumsenhet SmartComfort RTW - trådlös mottagare
Vikt (kg) 0,9
Artikellista

181257

Utförande LK 130 SmartComfort - US, med rumsenhet SmartComfort RT - 15 m kabel
Vikt (kg) 1,0
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

LK SmartComfort är en elektronisk shuntautomatik som har automatiskt riktningsval för anpassning till shuntventilens öppningsriktning. LED-lampor visar om shuntmotorn öppnar eller stänger ventilen. Önskad temperatur ställs enkelt in med + eller - knappen. Det valda värdet visas på LED-displayen.

LK SmartComfort är enkel att installera på såväl nya som befintliga shuntventiler. Monteringssatser för installation på shuntventiler av andra fabrikat finns att beställa - se separat sida.

Elanslutningen görs snabbt och enkelt med plug-in kontaktdon. Elinstallatör behöver ej anlitas. Vid strömbortfall behåller automatiken sina inställningar och motorn stannar i befintligt läge. Genom att frikoppla automatiken kan shuntventilen styras manuellt.

LK 100 CT - SHUNTAUTOMATIK FÖR KONSTANTTEMPERATUR
LK 100 SmartComfort CT är en elektronisk shuntautomatik för konstanthållning av framledningstemperaturen i golvvärme­system eller returtemperaturen till fastbränslepannor. Flödestemperaturen går att justera inom reglerområdet 5 - 99 °C.


LK 110 - UTETEMPERATURSTYRD SHUNTAUTOMATIK
LK 110 SmartComfort är en elektronisk utetemperaturstyrd shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golv­värmesystem. Genom att mäta framlednings- och utetemperatur reglerar LK 110 SmartComfort shuntventilen så att värme­systemet alltid har den framledningstemperatur som motsvarar rådande värmebehov i byggnaden. Framledningstemperaturen kan min.- och max. begränsas. Aktuell framlednings- och utetemperatur kan avläsas på shuntautomatikens display.


LK 120 - RUMSTEMPERATURSTYRD SHUNTAUTOMATIK
LK 120 SmartComfort är en elektronisk rumstemperaturstyrd shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golv­värmesystem. Genom att mäta framlednings- och innetemperatur reglerar LK 120 SmartComfort shuntventilen så att värmesystemet alltid har den framledningstemperatur som motsvarar rådande värmebehov i byggnaden. Framledningstemperaturen kan min.- och max. begränsas.

LK 120 SmartComfort levereras med en rumsenhet där önskad innetemperatur enkelt ställs in.


LK 130 - INNE- OCH UTETEMPERATURSTYRD SHUNTAUTOMATIK
LK 130 SmartComfort är en elektronisk inne- och utetemperatur­styrd shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvvärmesystem. Genom att mäta framlednings-, inne- och utetemperatur reglerar LK 130 SmartComfort shuntventilen så att värmesystemet alltid har den framledningstemperatur som motsvarar rådande värmebehov i byggnaden. Framledningstemperaturen kan min.- eller max. begränsas.

LK 130 SmartComfort levereras med en rumsenhet där önskad innetemperatur enkelt ställs in.


LK RUMSENHET
Rumsenheten finns i två utföran­den; med fast kabel SmartComfort RT eller trådlös SmartComfort RTW.
Rumsenheten är utrustad med en anslutning för extern styrning, exempelvis via ett GSM modem, vilket innebär att en förinställd temperaturförändring kan aktiveras via mobiltelefon.

För ytterligare energibesparing och ökad komfort finns nio förinställda program med schema­lagda temperaturförändringar. Man kan också skapa egna program. Dessutom finns semester- och timerfunktioner. Aktuell utetemperatur kan avläsas på rumsenheten.

Vid återgång från schemalagd temperatursänkning tillämpas en boosterfunktion som tillfälligt höjer framledningstemperaturen för att rumstemperaturen snabbt ska uppnå önskat värde. Om rumsenheten känner av en hastig temperaturförändring, vid till exempel vädring, bortser enheten från denna förändring under den följande halvtimmen.


PUMPSTYRNING - SMARTCOMFORT PC
För att ytterligare spara energi kan en pumpstyrning SmartComfort PC enkelt kopplas till shuntautomatiken - se under tillbehör. SmartComfort PC stoppar cirkulationspumpen när värme inte behövs och motionerar pumpen varannan dag för att eliminera risken för att den fastnar vid driftuppehåll.

Teknisk data

Primär spänning, nätadapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Sekundär spänning, nätadapter: 24 VDC
Effektförbrukning: < 3 VA
Omgivningstemperatur: Ställdon: Min. 0 °C/Max. 50 °C (i drift)
Rumsenhet: Min. 0 °C/Max. 40 °C
Min. begränsning framledningstemp.: LK 110/120/130: 5 - 40 °C
Max. begränsning framledningstemp.: LK 110/120/130: 20 - 99 °C
Reglerområde: LK 100 CT: 5 - 99 °C,
LK 110, 120, 130: Min. 5 °C/Max. 35 °C
Kurvlutning: LK 110/130: 1,0 - 9,9
Parallellförskjutning: LK 110/130: ± 10 °C
Vridvinkel: 90°
Vridmoment: 5 Nm
Skyddsklass: Shuntautomatik: IP 40
Rumsenhet: IP 20
Typgodkännande: CE

Applikationer

LK 100 SmartComfort CT

LK 130 SmartComfort

LK 110 SmartComfort

LK 120 SmartComfort

LK 120/130 Display - rumsenhet

LK 130 SmartComfort

Tekniska diagram

LK 110 / 130 - Kurvlutning

Beroende på värmesystemets dimensionering och byggnadens isolering kan fabriksinställningen av värmekurvan behöva justeras för att uppnå önskad rumstemperatur. Värmekurvans lutning och parallellförskjutning kan enkelt justeras med tryckknapparna.

Leveransomfattning

LK 130 - Leveransomfattning

• Shuntautomatik
• Nätadapter 24 VDC
• Monteringssats för shuntventil
• Framledningsgivare med 1 m kabel
• Utegivare med 15 m kabel och skyddsbox
• Rumsenhet SmartComfort RT med 15 m kabel eller Rumsenhet SmartComfort RTW med trådlös mottagare

LK 100 CT - Leveransomfattning

• Shuntautomatik
• Nätadapter 24 VDC
• Monteringssats för shuntventil
• Framledningsgivare med 1 m kabel

LK 110 - Leveransomfattning

• Shuntautomatik
• Nätadapter 24 VDC
• Monteringssats för shuntventil
• Framledningsgivare med 1 m kabel
• Utegivare med 15 m kabel och skyddsbox

LK 120 - Leveransomfattning

• Shuntautomatik
• Nätadapter 24 VDC
• Monteringssats för shuntventil
• Framledningsgivare med 1 m kabel
• Rumsenhet SmartComfort RT med 15 m kabel eller Rumsenhet SmartComfort RTW med trådlös mottagare

Tillbehör & reservdelar

Artikelnr. Artikel Position
187099 Shuntautomatik SmartComfort 1
187098 Shuntautomatik SmartComfort CT 1
025010 Nätadapter 24 VDC EU 2
025011 Nätadapter 24 VDC UK 2
025012 Nätadapter 24 VDC US 2
181260 Monteringssats LK 3
025013 Framledningsgivare, 1 m kabel 4
025014 Utegivare, 15 m kabel 5
025020 Skyddsbox för utegivare 6
187096 Rumsenhet SmartComfort RT 7
025025 Kablage till SmartComfort RT, 15 m 8
025026 Förlängningskabel till SmartComfort RT, 15 m 9
187113 Rumsenhet SmartComfort RTW med trådlös mottagare 10
187095 Pumpstyrning SmartComfort PC 11
025027 Förlängningskabel till utegivare, 15 m 12
025008 Förlängningskabel till nätadapter, 1 m 13

Video

LK SmartComfort - Installation
LK SmartComfort monteras på LK 840 ThermoMix®

Frågor & svar

Är det möjligt att plocka bort shuntmotioneringen på en LK SmartComfort?

Ja, genom att hålla menyknapp och minus knapp nedtryckt i ca 5 sekunder plockas shuntmotionering bort. För att aktivera pumpmotionering hålls menyknapp och plusknapp nedtryckt i ca 5 sekunder.

Kan man uppgradera en LK 110 till en LK 130 genom att köpa och addera enrumsenhet? Eller behöver jag köpa en helt ny LK 130?

Ja det går bra att bara köpa till en rumsenhet till LK 110. När du kompletterar din LK 110 med en rumsenhet blir den uppgraderad till en LK 130.

Vad är gångtiden på en SmartComfort?

Alla våra SmartComfort vrider 90 grader på 17 sekunder.