LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

LK 160 SmartBio®

LK 160 SmartBio®

  • Öka energieffektiviteten och elda mer miljömedvetet med rätt reglering

LK 160 SmartBio® är en elektronisk laddningsautomatik med flera hydraulscheman för energieffektivisering av värmesystem med ackumulatortankar.

LK 160 SmartBio®

Artiklar

LK 160 SmartBio®

LK 160 SmartBio® 2 artiklar

Artikelnr. Vikt (kg) Artikellista
181234 0,7
181233 6,2

181234

Vikt (kg) 0,7
Artikellista

181233

Vikt (kg) 6,2
Artikellista

Detaljerad information

Beskrivning

LK 160 SmartBio® är en elektronisk laddningsautomatik med flera hydraulscheman för energieffektivisering av värmesystem med ackumulatortankar. Valt hydraulschema och driftstatus visas på den bakgrundsbelysta färgdisplayen. Inställningar och kontroller görs enkelt med den roterande tryckknappen och en esc-knapp. LK 160 SmartBio® kan hantera högeffektiva pumpar.

LK 160 SmartBio® kan även aktivera en elpatron eller brännare om temperaturen i tekniktanken understiger den valda temperaturen. Tilläggsvärmen har en sofistikerad fördröjningsfunktion vilket ytterligare ökar anläggningens effektivitet.

Funktioner
• Flera hydraulscheman
• Två utgångar för cirkulationspumpar
• Pumpmotionering
• Potentialfri reläutgång
• Givarkalibrering
• Startfördröjningsfunktion för tillskottsvärme
• Grafisk, flerspråkig färgdisplay med tid och datum
• Användarvänligt menysystem
• USB port för anslutning mot PC
• SD-kortläsare för dataloggning (micro SD)
• Möjligt att hastighetsstyra två cirkulationspumpar via PWM signal

Teknisk data

Spänning: 230 VAC, 50 Hz
Effektförbrukning: 3,5 VA
Reläutgång: Max. 240 VAC, 4 A
Triac-utgångar: 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA
Högeffektiv pump: Analog utgång 0 -10 V, max. 10 mA PWM utgång 100 Hz - 2 kHz
Givare: PT 1000
Display: TFT-färgdisplay 47 x 35 mm bakgrundsbelyst
Kapslingsklass: IP 20
Skyddsklass: II
Typgodkännande: CE

Applikationer

Hydraulschema 1.2

Hydraulschema 1.2: Med LK 824 ThermoVar®, en termisk ventil med dubbelverkande backventilfunktion, säkerställs en hög returtemperatur till värmekällan - se reservdelar och tillbehör.

Hydraulschema 2

Hydraulschema 2 är för ackumulatoranläggningar där värme skall överföras från en huvudtank till en tekniktank. Genom mätning av temperaturdifferensen mellan huvudtank och tekniktank styr LK 160 SmartBio® laddningspumpen.

Hydraulschema 3

Hydraulschema 3 är för laddning av tekniktank med ­pellets-, olje- eller gaspanna. Genom mätning av temperaturerna i tanken och pannan styr LK 160 SmartBio® ­brännaren och laddningspumpen.

Hydraulschema 4

Hydraulschema 4 är för ackumulatorsystem med huvudtank och varmvattenberedare. Energin i huvudtankens överdel prioriteras för att snabbt kunna överföra värme till varmvattenberedaren. LK 160 SmartBio® styr laddpumpen till varmvattenberedaren, växelventilen i huvudtanken och värmekretsens cirkulationspump.

Hydraulschema 1

Hydraulschema 1 är för ackumulatorsystem med tekniktank och slavtank. LK 160 SmartBio® styr de två cirkulationspumparna mellan tankarna. Vid vald temperatur startar laddningspumpen och för energi ifrån tekniktank till slavtank. När temperaturen i tekniktanken ­faller startar återladdningspumpen och återför energi till tekniktanken.

Hydraulsystem 1.1: För att förhindra självcirkulation i båda riktningarna ska LK 970 ThermoBac DB dubbelverkande backventil monteras mellan pumparna - se under reservdelar och tillbehör.

Leveransomfattning

Paket för Hydraulschema 1.1

• Laddningsautomatik LK 160 SmartBio®
• Tre givare PT 1000 - 4 m kabel
• Två cirkulationspumpar Grundfos Alpha1 25-60/130
• Två avstängningsventiler 1”
• Dubbelverkande backventil LK 970 ThermoBac DB
• Fyra packningar EPDM

Standardpaket

• Laddningsautomatik LK 160 SmartBio®
• Tre givare PT 1000 - 4 m kabel

Tillbehör & reservdelar

Artikelnr. Artikel Position
025017 Laddningsautomatik SmartBio® 1
181186 Tankgivare PT 1000 Ø 6mm - 4 m kabel 2
187129 Cirkulationspump Grundfos Alpha1 25-60/130 3
187017 Avstängningsventil Rp 1" 4
187018 Avstängningsventil Rp 1¼" 5
187019 Avstängningsventil 28 mm 6
180487 Dubbelverkande backventil LK 970 ThermoBac DB 7
180812 Dykrör 150 mm 8
013025 Packning EPDM 1½” - Ø44 x Ø27 x 2 mm 9
181553 LK 824 ThermoVar® G 1½", 45 °C 10
181554 LK 824 ThermoVar® G 1½", 55 °C 10
181555 LK 824 ThermoVar® G 1½", 61 °C 10
181556 LK 824 ThermoVar® G 1½", 66 °C 10
181557 LK 824 ThermoVar® G 1½", 72 °C 10
180810 Koppling G 1½" x G 1½", L30 mm 11

Video

LK 160 SmartBio® - 1:2
LK 160 SmartBio® - Hydrauliskt System 3