LK Armatur Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Allmänna bestämmelser

Orgalime S 2012 är ett villkor för internationella leveranser (exklusive Norge, Finland och Danmark) av mekaniska och elektroniska produkter.

Allmänna bestämmelser NL 17 är ett villkor för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.